Föräldrakooperativet Knallhatten är en certifierad Ur-och skurförskola med sex pedagoger och en kokerska till våra 27 barn, dessa är uppdelade på våra två avdelningar Kåsan och Gläntan.

I vårt föräldrakooperativ har föräldrarna inflytande i form av styrelsearbete och ansvarsområden. Detta ser vi som positivt då det ger inblick i verksamheten och medför en trevlig sammanhållning i föräldragruppen såväl som i personalstyrkan.

Förskoleutbildning

   10-19

Här finns vi